[1]
M. Bağlıbel ve M. Samancıoğlu, Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarında Eğitim: 1998-2018 Yıllarına İlişkin Bir İnceleme, YED-JEL, c. 33, sy 1, ss. 47-68, Mar. 2019.