[1]
U. Özkan, Devamsızlık ve Akademik Başarı: Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, YED-JEL, c. 32, sy 2, ss. 53-70, Ara. 2018.