[1]
O. Yetgin ve A. Kara, Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısı ve Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, YED-JEL, c. 32, sy 2, ss. 16-27, Ara. 2018.