[1]
E. Emre Müezzin ve A. Kaya, Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum ve Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Görüşleri, YED-JEL, c. 32, sy 1, ss. 69-90, Ağu. 2018.