[1]
G. Değirmenci ve D. Mağden, Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Ergenlerde Yaşam Doyumu Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, YED-JEL, c. 31, sy 2, ss. 1-10, Ara. 2017.