[1]
İzzet Kaplan, Maarif Müfettişlerinin Sınıf/Ders Denetimi Görevlerinden Muaf Tutulmalarına İlişkin Görüşleri, YED-JEL, c. 30, sy 1, ss. 43-60, May. 2016.