[1]
M. Şimşek, Denetim Tebliğlerine Göre Okullarda Müzecilik Eğitimi, YED-JEL, c. 30, sy 1, ss. 21-30, May. 2016.