[1]
S. Karaoğlu, Erken Çocukluk Eğitim Müfredatı ve İlgili Dokümanlar Kapsamında Aile ve Ebeveynliğe Eleştirel Bir Bakış, YED-JEL, c. 35, sy 1, ss. 281-293, Mar. 2021.