[1]
H. Yıldız ve D. Can, İlkokul Öğrencilerinin Sözel Problem Çözme Performansı Üzerinde Anlamsal Tutarlılık Etkisi, YED-JEL, c. 34, sy 2, ss. 406-425, Eyl. 2020.