[1]
B. Aslan, Çağlayan Dinçer, ve A. G. Akçamete, Mentorluk Becerileri Değerlendirme Aracının (MEBDA) Geliştirilmesi, YED-JEL, c. 34, sy 1, ss. 168-185, Mar. 2020.