[1]
B. Satıcı, Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ile Okul Doyumu İlişkisinde Akademik Mükemmeliyetçilik ve Ertelemenin Sıralı Aracılığı, YED-JEL, c. 34, sy 1, ss. 28-41, Mar. 2020.