[1]
Z. Toprak ve S. Çetiner Bacak, Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri ile Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, YED-JEL, c. 33, sy 2, ss. 306-317, Eyl. 2019.