[1]
I. Kozikoğlu ve K. Camuşcu, Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşlukları ile Araştırma/Sorgulamaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki, YED-JEL, c. 33, sy 2, ss. 187-201, Eyl. 2019.