[1]
G. Arslan ve A. Tanhan, “Ergenlerde Okul Aidiyeti, Okul İşlevleri ve Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmes”i, YED-JEL, c. 33, sy 2, ss. 318-332, Eyl. 2019.