[1]
G. Kaplan ve V. Aksoy, Özel Eğitim Kurumlarının Fiziksel Koşullarının Evrensel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi: Eskişehir Örneği, YED-JEL, c. 33, sy 2, ss. 169-186, Eyl. 2019.