[1]
E. Balcı, Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Beceri Düzeylerinin İncelenmesi, YED-JEL, c. 33, sy 2, ss. 262-274, Eyl. 2019.