[1]
A. Çelik ve S. B. Keskinkılıç Kara, Örgütsel Yabancılaşmanın Yordayıcısı Olarak Farklılıkların Yönetimi, YED-JEL, c. 33, sy 2, ss. 333-356, Eyl. 2019.