[1]
D. Metin Peten, Öğretmen Adaylarının Yazılı Argümanlarının Gelişiminde Akran ve Öğretmen Değerlendirmesinin Etkisinin Karşılaştırılması, YED-JEL, c. 33, sy 2, ss. 121-139, Eyl. 2019.