[1]
O. Taşkın ve M. Külcü, Türkiye’de Çevre Eğitimi Araştırmalarının İrdelenmesi: Yapılandırmacılık ya da Kuramsız Düşünme ‘İndoktrinasyon’ mu?, YED-JEL, c. 33, sy 1, ss. 33-46, Mar. 2019.