[1]
G. İskifoğlu ve T. Çelik İskifoğlu, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Kuramlara Hakimiyetlerinin ve Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi, YED-JEL, c. 33, sy 1, ss. 1-16, Mar. 2019.