[1]
E. Alabay ve S. Yağan Güder, Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyi ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki, YED-JEL, c. 33, sy 2, ss. 247-261, Eyl. 2019.