Taşkın, P. (2019) Eğitim Örgütlerinde İstismarcı Yönetim ve Örgütsel Öç Alma Davranışı Arasındaki İlişki, Yaşadıkça Eğitim, 33(1), ss. 85-99. doi: 10.33308/26674874.201933194.