Bağlıbel, M. ve Samancıoğlu, M. (2019) Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarında Eğitim: 1998-2018 Yıllarına İlişkin Bir İnceleme, Yaşadıkça Eğitim, 33(1), ss. 47-68. doi: 10.33308/26674874.201933188.