Özkan, U. (2018) Devamsızlık ve Akademik Başarı: Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Yaşadıkça Eğitim, 32(2), ss. 53-70. Erişim adresi: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/80 (Erişim: 11Ağustos2020).