Korkut Owen, F. (2018) Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim İhtiyaçları, Yaşadıkça Eğitim, 32(2), ss. 28-39. Erişim adresi: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/78 (Erişim: 11Ağustos2020).