Yetgin, O. ve Kara, A. (2018) Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısı ve Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Yaşadıkça Eğitim, 32(2), ss. 16-27. Erişim adresi: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/77 (Erişim: 11Ağustos2020).