JEL, Y. (2018) Künye-İçindekiler, Yaşadıkça Eğitim, 32(2), s. i-iii. Erişim adresi: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/75 (Erişim: 10Temmuz2020).