JEL, Y. (2017) Künye-İçindekiler, Yaşadıkça Eğitim, 31(2), s. i-iii. Erişim adresi: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/73 (Erişim: 16Temmuz2020).