Emre Müezzin, E. ve Kaya, A. (2018) Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum ve Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Görüşleri, Yaşadıkça Eğitim, 32(1), ss. 69-90. Erişim adresi: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/72 (Erişim: 6Ağustos2020).