Erbay, A. ve Kolburan, Ş. G. (2018) Riskli Ergen Davranışlarında Anne-Baba Eğitim Düzeyleri İle Okul Sistemi Dışında Kalmanın Etkileri, Yaşadıkça Eğitim, 32(1), ss. 27-44. Erişim adresi: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/70 (Erişim: 11Ağustos2020).