Değirmenci, G. ve Mağden, D. (2017) Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Ergenlerde Yaşam Doyumu Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yaşadıkça Eğitim, 31(2), ss. 1-10. Erişim adresi: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/64 (Erişim: 6Ağustos2020).