Kaplan, İzzet (2016) Maarif Müfettişlerinin Sınıf/Ders Denetimi Görevlerinden Muaf Tutulmalarına İlişkin Görüşleri, Yaşadıkça Eğitim, 30(1), ss. 43-60. Erişim adresi: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/48 (Erişim: 6Ağustos2020).