Şimşek, M. (2016) Denetim Tebliğlerine Göre Okullarda Müzecilik Eğitimi, Yaşadıkça Eğitim, 30(1), ss. 21-30. Erişim adresi: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/46 (Erişim: 6Ağustos2020).