Akalın, N. ve Akbarov, A. (2015) İngilizce Yabancı Dil Bağlamında Dil Öğretimi Etkinliğini Artırmak İçin Mizah Kullanımı, Yaşadıkça Eğitim, 29(2), ss. 11-24. Erişim adresi: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/41 (Erişim: 6Ağustos2020).