Uçar Kaplan, E. (2015) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yönetim ile Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yaşadıkça Eğitim, 29(1), ss. 49-64. Erişim adresi: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/38 (Erişim: 6Ağustos2020).