Çobanoğlu, N. (2021) İlköğretim Okullarında Dönüşümcü Liderlik ve İş Doyumunun Yenilikçilik ile İlişkisi, Yaşadıkça Eğitim, 35(2), ss. 696-714. doi: 10.33308/26674874.2021352330.