Özkan Kunduracı, H. K. ve Aksoy, A. B. (2021) Ebeveynlik Görevleri Kontrol Listesi’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması, Yaşadıkça Eğitim, 35(2), ss. 621-639. doi: 10.33308/26674874.2021352313.