Yıldız, H. ve Can, D. (2020) İlkokul Öğrencilerinin Sözel Problem Çözme Performansı Üzerinde Anlamsal Tutarlılık Etkisi, Yaşadıkça Eğitim, 34(2), ss. 406-425. doi: 10.33308/26674874.2020342198.