Başturan, C. ve Görgü, E. (2020) Öğretmenlerin Mesleki Sorun Tanımları: Okul Öncesi Öğretmenleri Bağlamında Bir Değerlendirme, Yaşadıkça Eğitim, 34(1), ss. 79-98. doi: 10.33308/26674874.2020341163.