Satıcı, B. (2020) Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ile Okul Doyumu İlişkisinde Akademik Mükemmeliyetçilik ve Ertelemenin Sıralı Aracılığı, Yaşadıkça Eğitim, 34(1), ss. 28-41. doi: 10.33308/26674874.2020341142.