Toprak, Z. ve Çetiner Bacak, S. (2019) Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri ile Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yaşadıkça Eğitim, 33(2), ss. 306-317. doi: 10.33308/26674874.2019332133.