Kozikoğlu, I. ve Camuşcu, K. (2019) Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşlukları ile Araştırma/Sorgulamaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki, Yaşadıkça Eğitim, 33(2), ss. 187-201. doi: 10.33308/26674874.2019332132.