Arslan, G. ve Tanhan, A. (2019) “Ergenlerde Okul Aidiyeti, Okul İşlevleri ve Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmes”i, Yaşadıkça Eğitim, 33(2), ss. 318-332. doi: 10.33308/26674874.2019332127.