Kaplan, G. ve Aksoy, V. (2019) Özel Eğitim Kurumlarının Fiziksel Koşullarının Evrensel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi: Eskişehir Örneği, Yaşadıkça Eğitim, 33(2), ss. 169-186. doi: 10.33308/26674874.2019332126.