Çelik, A. ve Keskinkılıç Kara, S. B. (2019) Örgütsel Yabancılaşmanın Yordayıcısı Olarak Farklılıkların Yönetimi, Yaşadıkça Eğitim, 33(2), ss. 333-356. doi: 10.33308/26674874.2019332118.