JEL, Y. (2019) Künye-İçindekiler, Yaşadıkça Eğitim, 33(1), s. i-iii. Erişim adresi: http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/115 (Erişim: 16Temmuz2020).