Metin Peten, D. (2019) Öğretmen Adaylarının Yazılı Argümanlarının Gelişiminde Akran ve Öğretmen Değerlendirmesinin Etkisinin Karşılaştırılması, Yaşadıkça Eğitim, 33(2), ss. 121-139. doi: 10.33308/26674874.2019332108.