Alabay, E. ve Yağan Güder, S. (2019) Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyi ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki, Yaşadıkça Eğitim, 33(2), ss. 247-261. doi: 10.33308/26674874.2019332102.