Bağlıbel, Murat, ve Mustafa Samancıoğlu. 2019. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarında Eğitim: 1998-2018 Yıllarına İlişkin Bir İnceleme. Yaşadıkça Eğitim 33 (1), 47-68. https://doi.org/10.33308/26674874.201933188.