Özkan, Umut. 2018. Devamsızlık Ve Akademik Başarı: Seçilmiş Ülkeler Ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim 32 (2), 53-70. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/80.